POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej https://www.fundacja-eszkola.pl/ jest Fundacja eSzkoła z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Wolsztyńska 23/3 60-361 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444903, NIP: 7811882345 (zwana dalej: Administratorem).

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

 1. a) listownie, w formie pisemnej na adres: ul. Wolsztyńska 23/3 60-361 Poznań,
 2. b) poprzez korespondencję e-mail na adres: biuro@fundacja-eszkola.pl,
 3. c) telefonicznie pod numerem: +48 61 222 86 00.

Jakie Państwa dane, w tym również osobowe, przetwarzamy?

Administrator w ramach prowadzenia niniejszej strony internetowej przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • logi dostępowe, takie jak: typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron niniejszej strony, nazwa domeny, przeglądane treści etc. – te dane (zwane „ciasteczkami” (z ang. cookies), w głównej mierze nie posiadają statusu danych osobowych, jednak w niektórych przypadkach mogą posiadać taki przymiot.

Pliki cookies mogą być przechowywane, najczęściej w formie pliku tekstowego, w pamięci przeglądarki internetowej w urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze strony internetowej. W plikach tych znajdują się m.in. podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej, sposobów jej wykorzystywania przez osobę korzystającą ze strony internetowej.

Pliki cookies dzielą się na:

 1. cookies sesyjne – które zapisują się w pamięci przeglądarki osoby korzystającej ze strony internetowej do momentu zamknięcia strony internetowej bądź zamknięcia przeglądarki;
 2. cookies stałe – które zapisywane są w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres pomimo zamknięcia przeglądarki internetowej, których parametry usunięcia są określone w tychże plikach lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika;
 3. cookies podmiotów trzecich – są to ciasteczka partnerów współpracujących z naszą stroną internetową (np. serwerów reklamowych, serwerów dostawców).

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane i na jakiej podstawie?

Dane zbierane w ramach strony internetowej Administratora, są przetwarzane w następujących celach:

 1. przede wszystkim w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem oraz udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane pytania – co odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 2. prawidłowego świadczenia usług i umożliwienia ich realizacji – co odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO;
 3. zapewnienia poprawnego działania strony internetowej i serwisów towarzyszących – co odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 4. ulepszenia świadczonych usług, właściwego dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników, zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności serwisu; monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu internetowego, aby usprawniać jego funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację – co odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO;
 5. ewentualnego ustalenia, zabezpieczenia i ochrony roszczeń – co odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 6. na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w celu wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków – co odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Administrator może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają monitorowanie aktywności użytkowników, w szczególności w celach wskazanych w pkt. 4 powyżej. Podmioty te mogą śledzić działalność użytkownika zapisując w urządzeniu końcowym pliki umożliwiające identyfikację użytkownika. Do takich narzędzi należy m.in. Google Analitics. Szczegóły dotyczące sposobów działania tego narzędzia możecie Państwo znaleźć tutaj.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia określenie zakresu ustawień dotyczących przetwarzania plików cookies, informacje jak zmienić takie ustawienia (w zależności od wykorzystywanej przeglądarki) możecie Państwo znaleźć m.in. pod tymi adresami:

 • Firefox,
 • Google Chrome,
 • Opera,
 • Safari,
 • Microsoft Edge.

Jak długo Administrator będzie przetwarzał Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w ramach którego zostały zgromadzone, tj. w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jeżeli Państwa dane były przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to nie będą one przetwarzane dłużej aniżeli do momentu jej wycofania.

Komu Administrator będzie przekazywał Państwa dane?

Państwa dane przetwarzane przez Administratora będą przekazywane wyłącznie zgodnie z prawem, w tym m.in. na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, udostępnienia bądź na podstawie upoważnień. W wyjątkowych sytuacjach, dane mogą być również przesyłane na podstawie przepisów prawa organom administracji publicznej, organom ścigania czy wymiaru sprawiedliwości.

Jakie przysługują Państwu prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu określone prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych (w tym również uzyskania kopii, odpisów etc.);
 2. prawo do żądania ich sprostowania, jeżeli okażą się one błędne lub niekompletne;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 18 ust. 1 RODO;
 4. prawo do usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych, jeżeli Państwa dane przetwarzane były na podstawie wyrażonej zgody lub na podstawie zawartej z Państwem umowy;
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane w celach marketingowych bądź na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie określonych danych przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Ponadto informujemy, że jeżeli w Państwa ocenie przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy RODO lub innych aktów normatywnych, możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Scroll to Top