Konferencja "Szkoła w chmurze"

 

Konferencja Szkoła w chmurze - czyli po co nam eSzkoła?

16 grudnia 2014 - godzina 10:00 

Bazar Poznański - Sala Biała

al. Marcinkowskiego 10 - Poznań

 

Uprzejmie informujemy, że nie ma już wolnych miejsc. Rejestracja uczestników zakończyła się.
Dziękujemy za tak duże zainteresowanie konferencją.

 

Wielkopolski Kurator Oświaty przy współudziale Fundacji eSzkoła zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów odpowiedzialnych za nadzorowanie projektów technologicznych w zakresie informatyki i TiK na konferencję szkoleniową 

Szkoła w chmurze - czyli po co nam eSzkoła?

Celem konferencji jest przygotowanie kadry zarządzającej szkół do wdrażania projektów informatycznych na terenie szkoły.

Eksperci współorganizatora konferencji – Fundacji eSzkoła - zaprezentują metodologię budowy infrastruktury IT w szkołach, zasady prowadzenia wdrożenia oprogramowania i usług w chmurach obliczeniowych oraz sposoby unikania zagrożeń z tym związanych.

W drugiej części konferencji zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki w Polsce, a w tym: Opolska eSzkoła, Małopolska Chmura Edukacyjna oraz eSzkoła Wielkopolska. 

Wykład wprowadzający wygłosi prof. dr hab. Maciej Sysło z Uniwersytetu Wrocławskiego, natomiast projekt Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan przedstawi prof. dr hab. Waldemar Łazuga z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Wierzymy, że wiedza i doświadczenie ekspertów zaproszonych do udziału w konferencji będzie ogromnym wsparciem dla kadry zarządzającej wielkopolskich szkół i przyczyni się do rozwiązań organizacyjnych na miarę XXI wieku.

Szkolenie jest organizowane w ramach Grantów edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.