Zdalna Szkoła

Platforma edukacyjna www.dzwonek.pl

Platforma edukacyjna Dzwonek.pl

Platforma LMS Dzwonek.pl umożliwia pełną realizację nauki zdalnej pomiędzy nauczycielem i uczniem. Tworzy kompletne środowisko cyfrowe do pracy z uczniem:

 • swobodny kontakt nauczyciela z uczniem lub uczniami (czat, wiadomości)
 • tworzenie wirtualnych szkół, klas, grup edukacyjnych
 • udostępnianie własnych materiałów
 • korzystanie z bogatej bazy interaktywnych ćwiczeń i podręczników przygotowanych przez czołowe wydawnictwa edukacyjne
 • wysyłanie zadań i odbieranie rozwiązań
 • łatwe monitorowanie pracy i postępów ucznia (automatyczne raporty)
 • tworzenie planu lekcji
 • wystawianie ocen
 • sprawdzanie frekwencji
 • praca synchroniczna video-lekcje 

 

Oprogramowanie edukacyjne dla szkoły podstawowej do wykorzystania w klasach I-III.  mTalent - Głowę ćwiczę: PISZĘ i LICZĘ 

 • Zestaw interaktywnych ćwiczeń wykorzystywanych do realizacji nauki zdalnej z wybranych obszarów edukacji polonistycznej i matematycznej dla dzieci pierwszego etapu edukacyjnego,
 • działa w komunikacji z większością urządzeń i systemów operacyjnych (komputery, laptopy, tablety, smartfony),
 • uwzględnia wytyczne dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także był stworzony zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego
 • wspomaga nabywanie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem porozumiewania się w języku ojczystym oraz kompetencji matematycznych,
 • zawiera blisko 120 przemyślanych ekranów interaktywnych z zakresu ORTOGRAFII (edukacja polonistyczna) oraz EDUKACJI MATEMATYCZNEJ (obejmującej ćwiczenie: myślenia logicznego, dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, myślenia przestrzennego, znajomość figur płaskich i postaw wiedzy o bryłach, kodowania/ szyfrowania, wnioskowania, odczytywania danych z grafów i tabel i innych obszarów),
 • stworzone ze specjalistami i metodykami (np.: materiał do ortografii został współtworzony z p. Renatą Czabaj, która przez 20 lat była przewodniczącą Ogólnopolskiego Zarządu Polskiego Towarzystwa Dysleksji,
 • służy organizacji nauczania zdalnego (materiał można zadawać dzieciom wybranymi fragmentami i monitorować postępy uczniów) a dodatkowo można wykorzystać do realizacji zajęć w formie tradycyjnej (np.: w klasie, z użyciem tablicy interaktywnej, na zajęciach dodatkowych)
 • zawiera mechanizm grywalizacji, w których to grach mogą brać udział pary lub grupy dzieci uczęszczające na zajęcia, kształtując jednocześnie współpracę i zdrowo pojęte współzawodnictwo, zawiera również inne ćwiczenia, choćby do wykorzystania terapeutycznego, np. ćwiczenia kształtujące percepcję wzrokową, zawiera blisko 100 drukowalnych kart pracy w PDF z obu zakresów, do realizacji nauczania zdalnego do wykorzystania poza oprogramowaniem.

 

Oprogramowanie edukacyjne dla szkoły podstawowej do wykorzystania w klasach IV-VIII w zakresie edukacji matematyczno-przyrodniczej 

Wirtualna Pracownia Matematyczno-Przyrodnicza

 • Zestaw interaktywnych i multimedialnych gier edukacyjnych, ćwiczeń, symulacji, filmów wykorzystywany w nauce zdalnej z zakresu edukacji matematyczno- przyrodniczej (matematyka, biologia, fizyka, chemia, geografia) służy do nabywania i rozwoju kluczowych kompetencji: cyfrowych, matematycznych, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, działa w komunikacji z większością urządzeń i systemów operacyjnych (komputery, laptopy, tablety, smartfony).