Konsorcjum

Fundacja eSzkoła jest parterem w konsorcjum w składzie: Inea S.A., Integrated Solutions sp. z o.o. oraz Fundacja eSzkoła, działające na podstawie umowy zawartej z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (ODN) w wyniku przeprowadzonego postępowania „Dostarczenie, uruchomienie, wsparcie techniczne i utrzymanie regionalnej chmury edukacyjnej w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020” (Numer referencyjny: ODN-KG.IV.3210 /18/2017).

Konsorcjum realizuje budowę wydzielonej sieci informatycznej (Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej (WSE)) dla szkół w oparciu o infrastrukturę Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. W skład tej sieci wchodzą 32 węzły powiatowe, dwa węzły główne D1 i D2 w Poznaniu i Wysogotowie oraz infrastruktura sieci Wi-Fi w 600 szkołach.

Podział zadań w Konsorcjum.

Całe zadanie jest podzielone na dwa bloki nazywane SIT i RIT:

a.     RIT – Regionalna Infrastruktura Telekomunikacyjna
b.     SIT – Szkolna Infrastruktura Telekomunikacyjna

Partnerzy konsorcjum dokonali następującego podziału zadań:

1.     INEA

a.     Projekty techniczne RIT
b.     Kolokacja i utrzymanie urządzeń w węzłach RIT
c.     Teletransmisja
d.     Utrzymanie w ruchu RIT

2.     Integrated Solution

a.     Dostawa urządzeń
b.     Konfiguracja węzłów RIT
c.     Instalacja systemu zarządzania siecią
d.     Instalacja systemu telekonferencji

3.     Fundacja eSzkoła

a.     Projekty techniczne SIT – 600 szkół biorących udział w projekcie
b.     Instalacje sieci WI-FI na terenie 600 szkół biorących udział w projekcie (SIT)
c.     Szkolenia dla nauczycieli
d.     Dostawa wyposażenia ODN
e.     Utrzymanie w ruchu SIT do 2022 roku

Zadania Fundacji eSzkoła

Fundacja realizuje następujące zadania techniczne w szkołach w ramach budowy Szkolnej Infrastruktury Technicznej (SIT)

1.     Wykonanie podkładu budynkowego w pliku DWG (AutoCad)
2.     Wykonanie symulacji pola radiowego budynku szkolnym
3.     Zaprojektowanie tras kablowych i lokalizacji głównego punktu dystrybucyjnego (GPD)
4.     Wykonanie dokumentacji projektu i dokumentacji powykonawczej.
5.     Montaż szafy wiszącej 6U Głównego Punktu Dystrybucyjnego (GPD) sieci WIFI
6.     Montaż tras kablowych do lokalizacji zaprojektowanych punktów radiowych (AP)
7.      Montaż urządzeń w szafie GPD
8.     Montaż Punktów Dostępowych (AP)
9.     Pomiary okablowania strukturalnego