Łącze 500/500 Mbps do szkoły

Szkoła uczestnicząca w projekcie CSW@2020 musi posiadać łącze światłowodowe do operatora telekomunikacyjnego. Należy zwrócić uwagę na następujące aspekty techniczne:

 1. Ze względu na techniczną organizację Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej (WSE) wszystkie urządzenia i usługi dla szkoły umieszczone są w węzłach powiatowych Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Szkoła będzie miała w ramach tej sieci:
  1. Bezpieczny dostęp do Internetu przeznaczonego na potrzeby edukacji
  2. Przestrzeń dyskową na macierzach dyskowych
  3. Dostęp do wirtualnego serwera

 2. Z tych powodów szkoła musi posiadać dedykowane połączenie do węzła WSS w powiecie o gwarantowanej prędkości transmisji 500/500 Mbps. To dedykowane połączenie jest de facto usługą realizowaną przez operatora telekomunikacyjnego na fizycznym łączu światłowodowym.

 3. Należy odróżnić posiadanie fizycznego łącza od usług, które przy jego pomocy są realizowane. Na jednym łączu fizycznym mogą być realizowane różne usługi równolegle np.:
  1. Dostęp do Internetu
  2. Telefonia IP
  3. Telemetria i zdalne zarządzanie (np. ochrona i kamery, sterowanie piecami C.O.)
  4. Dedykowane kanały VPN do usług w sieci (np. księgowość, systemy zarządzania w ramach organu prowadzącego)

 4. Jeżeli szkoła ma już łącze światłowodowe, to powinna zwrócić się do operatora o wycenę i zestawienie łącza do węzła sieci WSS w Powiecie, w którym mieści się szkoła. W tym przypadku szkoła otrzyma kolejną usługę realizowaną na kolejnym porcie urządzenia końcowego operatora i na tym samym światłowodzie.

 5. Sieć edukacyjna (WSE) będzie realizowała tylko usługi związane z projektem CSW@2020 i dostęp do Internetu przeznaczonego do edukacji. Oznacza to, że jeżeli szkoła korzysta z dodatkowych dedykowanych usług w sieci, to będzie musiała równolegle z usługą łącza dedykowanego do WSE pozostawić komercyjny dostęp do Internetu bez ograniczeń.

 6. Szkoła która nie ma łącza światłowodowego, musi wybrać operatora telekomunikacyjnego, który:
  1. Wykona instalację światłowodową do szkoły
  2. Zestawi na zainstalowanym światłowodzie połączenie do węzła sieci WSE w Powiecie

 7. Szkoła która nie ma światłowodu i wykonuje nową inwestycję, może w ramach tej instalacji zamówić u operatora dowolne inne usługi telekomunikacyjne  poza projektem CSW@2020. Dla nas jest ważne tylko, aby miała usługę transmisji 500/500 Mbps do węzła WSE w Powiecie.