Instalacja sieci Wi-Fi w szkole

Realizowana w ramach projektu CSW@2020 Szkolna Infrastruktura Teletechniczna[1] (określana dalej jako SIT) składa się z następujących komponentów:

 1. Jeden Główny Punkt Dystrybucyjny[2] okablowania strukturalnego sieci w budynku.
 2. Okablowanie strukturalne w kategorii 5+ prowadzone od GPD do lokalizacji wszystkich zaprojektowanych punktów dostępowych (AP)[3] sieci Wi-Fi w szkole.
 3. Link UTP do węzła sieci WAN w szkole.
 4. Przełącznik PoE w GPD.
 5. Punkty dostępowe AP.
 6. Instalacja elektryczna zasilania GPD.

W ramach realizacji usługi budowy SIT przewidziane są następujące czynności:

 1. Instalacja szafy dystrybucyjnej wiszącej o pojemności 6U w lokalizacji GPD.
 2. Instalacja wyposażenia szafy GPD:
  1. 24 portowy przełącznik PoE,
  2. Krosownica 24 x RJ45 cat. 5+,
  3. Listwa zasilająca PDU[4] 5x 230V, 2P+T.
 3. Wykonanie instalacji teletechnicznej w korytkach kablowych z zastosowaniem nieekranowanej skrętki 4-parowej UTP 24 AWG. Linie wewnętrzne UTP zakończone będą gniazdami natynkowymi  RJ45 na suficie w lokalizacjach AP oraz portami RJ45 w krosownicy GPD.
 4. Instalacja AP na suficie pomieszczeń szkoły w zaprojektowanych wcześniej lokalizacjach.
 5. Wykonanie WLZ[5] przewodem YDY 3x2,5 mm2 od rozdzielnicy elektrycznej wskazanej przez szkołę do szafy GPD zakończonej jednym gniazdem natynkowym 230V 2P+T.
 6. Opcjonalnie montaż zabezpieczenia linii WLZ w rozdzielnicy szkolnej[6].
 7. Połączenie AP z okablowaniem strukturalnym za pomocą kabli krosowych.
 8. Połączenie portów przełącznika PoE z gniazdami krosownicy za pomocą kabli krosowych.

Informacja dla szkół uczestniczących w poprzednich projektach systemowych UMWW

W szkołach, które posiadają wykonane w ramach projektów systemowych „eSzkoła Wielkopolska – Moja Wielkopolska” oraz „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” sieci Wi-Fi, konsorcjum będzie prowadziło rozbudowę istniejących sieci poprzez następujące działania:

 1. Wykonanie nowelizacji istniejącego projektu technicznego i nowej symulacji pola radiowego z uwzględnieniem dostarczanych punktów dostępowych firmy Huawei,
  1. W przypadku braku pokrycia wszystkich sal szkolnych - doprojektowanie dodatkowych punktów radiowych (AP) w szkole,
  2. W przypadku szkół, które mają zainstalowaną mniejszą liczbę AP od zaprojektowanych, przyjmuje się zasadę wyposażenia wszystkich zaprojektowanych i wykonanych wcześniej linii UTP w punkty dostępowe,
  3. Instalacja będzie przebiegała dwuetapowo ze względu na konieczność zapewnienia szkole ciągłości działania sieci Wi-Fi,
  4. W pierwszym etapie instalowane i wykonywane będą:
   1. Nowy przełącznik PoE w istniejącej szafie GPD,
   2. Nowe linie okablowania strukturalnego – jeżeli zostały zaprojektowane w  ramach nowelizacji projektu,
   3. Nowe punkty dostępowe AP we wszystkich istniejących miejscach zaprojektowanych wcześniej oraz w ramach nowelizacji projektu, w których nie ma obecnie  zainstalowanych urządzeń aktywnych,
   4. Pomiary nowych linii UTP zainstalowanych w ramach rozbudowy sieci.
  5. Drugi etap instalacji nastąpi po poinformowaniu przez szkołę, że posia­da aktywne łącze 500/500 Mbps  do węzła sieci WSS i będzie obejmował następujące czynności:
   1. Instalacja wszystkich brakujących punktów dostępowych AP,
   2. Uruchomienie przełącznika PoE,
   3. Konfiguracja sieci Wi-Fi na poziomie kontrolera sieci w węźle powiatowym WSS,
  6. Szkoły, które mają więcej niż jeden budynek, mogą zadeklarować wykonanie kompletnej instalacji we budynku, w którym nie ma sieci Wi-Fi.

Informacja dla szkół, w których sieci Wi-Fi zrealizowały inne podmioty

 1. Sposób instalacji sieci Wi-Fi w szkołach, które posiadają już sieć Wi-Fi wykonaną poza projektami systemowymi wymaga indywidualnego uzgodnienia z dyrektorem szkoły lub organem prowadzącym.
 2. Szkoła powinna udostępnić projekt techniczny sieci i księgę pomiarów okablowania strukturalnego
 3. Szkoły, które mają więcej niż jeden budynek, mogą zadeklarować wykonanie kompletnej instalacji we budynku, w którym nie ma sieci Wi-Fi.
 4. Dla szkół, które posiadają jeden budynek możemy zaproponować modernizację sieci na zasadach identycznych, jak dla szkół z projektów systemowych UMWW
 5. W uzasadnionych przypadkach będziemy prowadzili audyt tych szkół przed wykonaniem projektu modernizacji.

 


[1] SIT – Szkolna Infrastruktura Teletechniczna

[2] GPD – Główny Punkt Dystrybucyjny

[3] AP – ang. Access Point – radiowy punkt dostępu do sieci

[4] PDU – ang. Power Distribution Unit – listwa zasilająca 19 cali z wyłącznikiem

[5] WLZ – Wewnętrzna Linia Zasilająca

[6] Szczegółowe wytyczne do instalacji elektrycznej są załącznikiem do umowy