Konkurs dla uczniów

 

Konkurs dla uczniów

Podsumowaniem zajęć w każdej edycji będzie konkurs, przeprowadzony dla dwóch grup wiekowych. Uczestnicy Projektu zostaną postawieni przed zadaniami, które sprawdzą ich kreatywność i umiejętności konstrukcyjne, komunikacyjne oraz – w przypadku starszych grup – programistyczne.

Konkurs dla poziomu 1-3

Drużyna wraz z trenerem odkrywa i zgłębia istniejący problem, taki jak źródła energii, segregacja śmieci, czy współistnienie ludzi i zwierząt. Drużyna tworzy plakat, który prezentuje ją i jej odkrycia. Drugim krokiem jest zbudowanie poruszającego się modelu z klocków LEGO®. Podczas naukowej podróży dzieci uczą się pracy w grupie oraz odkrywają fascynujący świat nauki i technologii. W centrum konkursu są "Podstawowe Wartości", takie jak szacunek, dzielenie się doświadczeniem czy krytyczne myślenie.

Grupy z klas 1-3 zostaną – w ramach Projektu – wyposażone w „Dzienniki badacza”, które pomogą w przygotowaniach do konkursu i wprowadzą zarówno uczniów jak i nauczycieli krok po kroku w zasady oraz wymagania dotyczące prac konkursowych.

Konkurs dla poziomu 4-8

Zadaniem drużyn jest zaprojektowanie, zbudowanie i zaprogramowanie autonomicznego robota, który musi wykonać określone zadania konkursowe, zgodne z tematem przewodnim. Uczestnicy szukają odpowiedzi na aktualne problemy naukowe, proponują innowacyjne rozwiązania oraz dzielą się nimi z lokalną społecznością. Temat Wyzwania (ustalanego rokrocznie przez organizatorów konkursu) odnosi się do bieżącego kierunku rozwoju technologii oraz biegu wydarzeń na świecie. W okresie przygotowań drużyny konstruują, programują i uczą się efektywnych sposobów poszukiwania oraz analizowania informacji w celu przygotowania prezentacji wyników swoich badań, które zaprezentują przed komisją sędziowską w dniu turnieju. Konkurs nie narzuca żadnych ograniczeń co do formy, czy sposobu prezentacji: poemat, piosenka, gra, scenka – im bardziej interesujące i mniej szablonowe, tym lepiej.

W konkursie drużyny będą oceniane w czterech kategoriach:

 • Robot Game
 • Konstrukcja Robota
 • Praca Grupowa
 • Prezentacja Projektu

Dla grup z poziomu nauczania 4-8 przygotowane zostały pakiety klocków z matami konkursowymi, na których uczniowie będą przygotowywać się do części robotycznej konkursu.

Podstawowe wartości konkursu

Uczestnicy przestrzegając "Podstawowych Wartości" uczą się, że przyjazna konkurencja, wzajemne wsparcie, wspólne wypracowanie rozwiązania, pomaganie sobie nawzajem są podstawą pracy zespołowej.

 • jesteśmy drużyną
 • pracujemy razem pod okiem opiekuna/mentora by znaleźć rozwiązanie
 • wiemy, że nasi opiekunowie/mentorzy nie znają odpowiedzi na wszystkie pytania dlatego uczymy się razem
 • to co odkryjemy, czego się nauczymy, jest cenniejsze niż sama wygrana
 • dzielimy się swoimi odkryciami z innymi
 • dobrze się bawimy

Korzyści z uczestnictwa

Młodzi ludzie poprzez uczestnictwo w konkursie:

 • zdobywają doświadczenie w programowaniu
 • rozwijają kompetencje społeczne i zawodowe
 • wzmacniają pewność siebie i pozytywną samoocenę
 • eksperymentują i przezwyciężają przeszkody
 • nabywają umiejętności pracy zespołowej
 • budują ścieżkę kariery
 • uczą się poprzez zabawę

Konkurs organizowany w ramach Projektu ma na celu przygotowanie uczestników do udziału w międzynarodowym konkursie robotyki FIRST LEGO League.

 


Konkurs dla uczniów