Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Maciej M. Sysło (syslo@ii.uni.wroc.pl; syslo@mat.umk.pl; http://mmsyslo.pl/) w połowie lat 60. XX wieku przyglądał się, jak uczniowie z I LO i III LO we Wrocławiu uruchamiali swoje programy komputerowe na komputerze Elliott 803 w ramach pierwszych w kraju zajęć z informatyki w szkole. W tym samym niemal czasie i później „przechodził Odrę”, pracując na kolejnych modelach 1003, 1024, 1304, 1325 tej maszyny, produkowanej nad Odrą we Wrocławiu. Od połowy lat 80. sprowadzał do Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, którym kierował, kolejne modele maszyn 8-bitowych m.in. ZX Spectrum, Schneider i wreszcie dziecko spoza małżeńskiego łoża rodziny Odra – Elwro 800 Junior i przygotowywał rzesze nauczycieli do ekspansji komputerów w edukacji. W tym czasie zaczął poważnie zajmować się edukacją informatyczną, dla której przez 20 lat prowadził forum spotkań i dyskusji – konferencje „Informatyka w Szkole”. Za swój największy sukces uznaje utrzymanie, wbrew powszechnym tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Teraz marzy, by uczniowie, z technologią w rękach, cały czas „połączeni” i z dostępem do kopalni wszystkiego (Internetu), przekonali się (za Markiem Twainem), że „chodzenie do szkoły, a ogólnie – edukacja – nie szkodzi ich kształceniu”. Prowadzi więc zajęcia z uczniami i nauczycielami w wielu projektach w całym kraju, wykłada na konferencjach i spotkaniach z nauczycielami, sporządza dokumenty i ekspertyzy dla instytucji rządowych i samorządowych. Pełni wiele funkcji w instytucjach i organizacjach krajowych i zagranicznych, m.in. jest przedstawicielem Polski w Technical Committee on Education (TC 3) w Federacji IFIP. W uznaniu dotychczasowych działań związanych z wdrażaniem komputerów i technologii do edukacji w naszym kraju, Federacja IFIP przyznała Polsce organizację Jubileuszowej X Światowej Konferencji na temat Komputerów w Edukacji (WCCE, Toruń 2013). Współprzewodniczył Międzynarodowemu Komitetowi Programowemu i kierował Komitetem Organizacyjnym tej konferencji. Wyróżniony ostatnio nagrodami: Best Practices in Education Award (Informatics Europe, 2013) i Outstanding Service Award (IFIP, 2014).

Dariusz Stachecki

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu. Wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Egzaminator ECDL i ECDL Advanced. Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Professional Development Trainer (APD). Członek PTI. Ekspert edukacji cyfrowej w PCSS. Microsoft Innovative Education Expert.

Informatyką w szkole zajmuje się od 1991 roku. Animator i propagator idei wykorzystania TIK w pracy szkoły. Prelegent wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, opiekunów pracowni i administratorów szkolnych sieci komputerowych. Organizator ogólnopolskich konferencji KASSK (Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych) oraz „Technologie mobilne w edukacji”.

Inicjator wielu działań wdrażających technologię w edukacji, programów komputeryzacji szkół, tworzenia i rozbudowy szkolnych infrastruktur informatycznych. Sukcesy: tytuł Pathfinder School (2010) oraz Mentor School (2011 i 2012) dla Gimnazjum w Nowym Tomyślu jako lidera edukacji informacyjnej PIL (jedna z 30 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie).

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2013 Brązowym Krzyżem Zasługi.
Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego MEN oraz Zespołu ds. Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Mateusz Leszkowicz

Absolwent pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiowała także media edukacyjne (educational technology) na University of Northern Iowa w Stanach Zjednoczonych. Doktor nauk społecznych (praca napisana pod kierunkiem profesora Stanisława Dylaka). Wykładowca akademicki związany z UAM. Prowadzi zajęcia z zastosowania projektowania interfejsów edukacyjnych, podstaw i technik wizualizacji graficznej oraz fotografii.

Badawczo zajmuje się problemami czytania, uwagi wzrokowej, obciążenia poznawczego oraz komunikacji wizualnej w środkach dydaktycznych wykorzystując do tego aparaturę do śledzenia wzroku (eyetracking).  Współtwórca wielu raportów użyteczności i ergonomii serwisów, aplikacji internetowych, słowników on-line, infografik, e-podręczników oraz materiałów drukowanych. 

W 2014 roku pracował w Tanzanii, jako ekspert Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, gdzie zajmował się organizacją i wyposażeniem centrum edukacyjnego dla kształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Współautor książki Pedagodzy na krańcach świata. Autor kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresie pedagogiki, edukacji, socjologii i komunikacji wizualnej.

Z zamiłowania projektant graficznym oraz fotografik. Kolekcjoner plakatów.

Wojciech Kos

Wojciech Kos – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na wydziale informatyki oraz Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale fizyki. Ukończył szkolenia z zakresu wykorzystania technologii Adobe Flash do budowania dynamicznych stron internetowych, programowania i projektowania aplikacji webowych a także programowania aplikacji mobilnych w systemie Android.

Pracuje w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu jako nauczyciel konsultant ds. edukacji informatycznej oraz w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu jako nauczyciel informatyki w klasach z rozszerzonym programem informatyki.

Prowadzi szkolenia komputerowe dla nauczycieli z zakresu programowania C/C++, tworzenia stron WWW, obsługi pakietu Office oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

Jest współautorem pakietu dydaktycznego do nauczania podstaw programowania i algorytmiki w ramach projektu Partnerstwo dla Przyszłości.

Arkadiusz Stefan

Certyfikowany ekspert SMART w dziedzinie edukacji i trener SMART. Pracuje w firmie Image Recording Solutions. Zajmuje się wspieraniem nauczycieli wykorzystujących w swojej pracy urządzenia i programy kanadyjskiej firmy Smart Technologies. Współtworzy dla pedagogów stronę www.tablice.net.pl, gromadzi i kategoryzuje przydatne dla nauczycieli strony na delicious.com/tswmk oraz profil www.facebook.com/TSwMK (Tablica SMART w Mojej Klasie). Prowadzi szkolenia, warsztaty i seminaria dla pedagogów wykorzystujących tablice interaktywne w swojej pracy z uczniami. 

Jest nauczycielem dyplomowanym. Uczył takicj przedmiotów jak muzyka, technika i informatyka. Ukończył studia informatyczne na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Radomskiej. Od 1992 roku zajmuje się zagadnieniami praktycznego zastosowania informatyki i technologii informacyjnych w oświacie.

Do pasji zalicza się gra na tubie, jego orkiestra dęta i gotowanie dla swojej rodziny.

Leszek Bernaczyk

Skończył Wydział Elektryczny na Politechnice Poznańskiej oraz studia podyplomowe z informatyki na Akademii Ekonomicznej. Obecnie dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu, w którym jest również nauczycielem informatyki. 

Posiada certyfikat Wzorcowego Edukatora Apple (2002) oraz certyfikat Trenera programu: Intel – Nauczanie ku przyszłości (2001). Przeprowadził szereg szkoleń dla nauczycieli jako Edukator Apple w ramach ogólnopolskich programów „Pracownia komputerowa w każdej szkole", Trener Programu Intel – Nauczanie Ku Przyszłości. Zorganizował i przeprowadził, przy współpracy z ODN Poznań, kursy komputerowe "Komputer w pracy nauczyciela" oraz praktyki dyrektorów szkół w ramach kursu kwalifikacyjnego dla kadry kierowniczej,

Interesuje się technologiami informacyjnymi oraz zastosowaniem TIK w edukacji.

 

Norbert Rataj

Z wykształcenia mgr inż. informatyk, absolwent Politechniki Poznańskiej. Pracuje 12 lat w zawodzie nauczyciela przedmiotów informatycznych. 

Zajmuje się obsługą informatyczną firm i instytucji, prowadzi szkolenia z zakresu: bezpieczeństwa informacji, tablicy interaktywnej, oprogramowania biurowego, akademii sieci CISCO, linuxa. Prowadzi szkolenia dla osób niepełnosprawnych. Obecnie zatrudniony jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile.

Sławomir Kozłowski

Sławomir Kozłowski, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego - zastosowania matematyki. Administrator sieci komputerowych, webmaster, programista php. Od 15 lat trener szkoleń informatycznych z zakresu: zarządzanie cms, grafiki, platform e-learningowych, aplikacji biurowych, narzędzi TIK. Konsultant Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.