Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości

Opolska eSzkoła w liczbach:

 • 111 szkół w projekcie opolskim, w tym: 
  • 2 przedszkola,
  • 87 szkół podstawowych i gimnazjalnych (łącznie),
  • 24 szkoły ponadgimnazjalne.
 • JST w projekcie:
  • 53 gminy,
  • 10 powiatów,
  • 1 miasto na prawach powiatu.
 • 67 miejscowości realizacji projektu.

Co dostarczono, zainstalowano i uruchomiono w szkole - eszkole?

 • Komputery przenośne - 50 szt. na jedną szkołę: 5500 szt.
 • Tablice interaktywne wraz z rzutnikami multimedialnymi, 5 kompletów na szkółę: 555 kompletów.
 • Wizualizery po 2 na szkołę.
 • Sieci bezprzewodowe w obrębie szkoły z zasięgiem socjalnym na teren podwórka szkolnego: 111 kompletów.
 • Urządzenia wielofunkcyjne: 111 szt.
 • Terminale szkolne w każdej sali, w której odbywają się lekcje: 1827.
 • Karty dostępu do systemu eSzkoły: 3970 szt.
 • Infomaty z nadajnikiem wi-fi: 111 szt.

Portal e-szkoła opolska

 • Blok Wirtualnej szkoły:
  • aplikacja Dzienniczek elektroniczny,
  • aplikacja Elektroniczny zeszyt kontaktów,
  • moduł Wirtualny pokój nauczycielski,
  • moduł Tablica ogłoszeń,
  • moduł grupa dyskusyjna / szkolna / klasowa / przedmiotowa,
  • moduł Dedykowana poczta elektroniczna.
 • Blok zarządzania szkołą:
  • aplikacja wirtualnej biblioteki,
  • aplikacje finansowo-księgowe,
  • aplikacje do obsługi kadr i płac,
  • aplikacja Arkusz organizacyjny,
  • aplikacja Plan lekcji,
  • aplikacja Księga zastępstw,
  • aplikacja Dzienniki lekcyjne,
  • aplikacja Arkusz ocen,
  • aplikacja Wydruki dokumentacji,
  • aplikacja Sekretariat,
  • aplikacja nadzór,
  • aplikacja Zarządzanie majątkiem.
 • Blok samorządowy:
  • aplikacja System planowania i analiz w tym budżetowych,
  • aplikacja kontroli przestrzegania realizacji obowiązku nauki i obowiązku szkolnego,
  • aplikacja Raporty statystyczne / uczniowskie / finansowe / organizacyjne / przekrojowe,
  • aplikacja Zarządzanie majątkiem.
 • Blok usługi regionalne:
  • aplikacja Serwis kompetencje,
  • aplikacja rekrutacja,
  • aplikacja e-learning,
  • moduł doskonalenia nauczycieli,
  • aplikacja kontroli tożsamości i jednokrotnego logowania,
  • aplikacja porady / obsługa prawna,
  • regionalny moduł zasobów dydaktycznych,
  • aplikacja Serwer terminali oprogramowania.

eSzkoła - warstwa Szkolenia

 • Administratorzy:
  • szkolenia z rozwiązania,
  • szkolenia specjalistyczne z zastosowanego oprogramowania,
  • szkolenia techniczne.
 • Szkoły:
  • szkolenia stanowiskowe z dostarczonego sprzętu,
  • szkolenia liderów szkolnych z obsługi dostarczonego rozwiązania,
  • szkolenia nauczycieli z obsługi dostarczonego sprzętu,
  • szkolenia metodyczno-praktyczne wplecione w szkolenia z obsługi,
  • szkolenia Rad pedagogicznych w zakresie funkcjonalności i użytkowania portalu,
  • spotkania informacyjne dla rodziców.
 • Materiały elektroniczne dla użytkowników rozwiązania.
 • Polityka bezpieczeństwa i regulamin eSzkoły.

eSzkoła - Szanse

 • Technologia funkcjonująca na rynku biznesu włączona w proces edukacji (sprzęt, sieć korporacyjna, celowe stosowanie technologii).
 • "Odczarowanie" komputerów i Internetu.
 • Skuteczniejsze zarządzanie czasem w procesie edukacji.
 • Podkreślenie roli nauczyciela.
 • Wirtualne - "tematyczne" klasy.
 • Łatwiejszy kontakt ucznia z nauczycielem, nauczyciela z rodzicami / opiekunami ucznia.
 • Możliwość pokazania "mistrzostwa" zarówno przez ucznia jak i nauczyciela.
 • Budowanie społeczności "zainteresowań" uczniów i nauczycieli.
 • Usprawnienie funkcjonowania szkoły.
 • Obcowanie z technologią i techniką.

eSzkoła - Zagrożenia

 • Z dziennikowania i z facebookowanie "eSzkoły".
 • Przerost techniczny procesu edukacji.
 • Przesunięcie uwagi nauczyciela z z procesu edukacji na technologię.
 • Przesunięcie uwagi ucznia z procesu uczenia się na proces "hakerowania".
 • Brak lidera w celowym, pełnym i ukierunkowanym na cel informatyzowaniu procesu edukacji.
 • Częściowa, wybiórcza realizacja procesu eSzkoła.
 • Brak przygotowania szkoły do udziału w projekcie.
 • Ucieczka technologiczna rzeczywistości pozaszkolnej.
 • Zmuszanie nauczycieli do stosowania technologii i udziału w sztucznych forach realizacyjnych.
 • Zmuszanie nauczyciela do podążania za uczniami, zamiast wsparcia go w procesie nauczania.

Źródło: Prezentacja "Dobre praktyki w Opolu - eSzkoła Opolska" Lesława Tomczaka (Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji) podczas konferencji "Szkoła w chmurze" z 16 grudnia 2014 r. w Poznaniu.