Czym jest projekt Małopolska Chmura Edukacyjna?

 • Nowoczesna platforma dostarczania usług i aplikacji edukacyjnych.
 • System interaktywnej współpracy pomiędzy szkołami a uczelniami z Małopolski.
 • System komunikacji multimedialnej dla szkół i uczelni.
 • Innowacyjna realizacja programu „Cyfrowa szkoła”.

 

Formy nauczania w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej:

 • zdalne wykłady,
 • zdalne laboratoria,
 • wirtualne laboratoria,
 • zdalne konsultacje z ekspertami,
 • zdalne spotkania grup roboczych,
 • katalog zasobów multimedialnych,
 • edukacyjny portal społecznościowy,
 • personalne / szkolne przestrzenie robocze,
 • infrastruktura na żądanie,
 • komunikacja tekstowa / video / portal.

Korzyści dla regionu

 • Umożliwienie współpracy szkół średnich z wiodącymi uczelniami Małopolski.
 • Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z mniejszych ośrodków miejskich.
 • Zwiększenie umiejętności cyfrowych uczniów Małopolski oraz zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego.
 • Podwyższenie poziomu nauczania, w szczególności w kierunkach istotnych z punktu widzenia strategii województwa.
 • Lepsze wykorzystanie potencjału naukowego Krakowa dla równomiernego rozwoju województwa.
 • Efektywny ekonomicznie model budowy infrastruktury cyfrowej szkoły w regionie.

Korzyści dla samorządów

 • Wyposażenie szkół w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny i informatyczny.
 • Redukcja kosztów utrzymania cyfrowej szkoły.
 • Brak odpowiedzialności za aspekty bezpieczeństwa telekomunikacyjnego (system zarządzany przez uczelnie).
 • Zwiększenie poziomu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych należących do powiatów.

Korzyści dla uczelni

 • Współpraca ze szkołami w celu pozyskania absolwentów – kandydatów na studia.
 • Zwiększenie poziomu nauczania.
 • Finansowanie kosztów przygotowania materiałów dydaktycznych oraz utrzymanie systemu telekomunikacyjnego.
 • Możliwość zdalnej współpracy z uczelniami spoza regionu.

Strona www: www.e-chmura.malopolska.pl