Skuteczne strategie na rzecz bezpieczeństwa w szkole

 

Dbanie o bezpieczeństwo to codzienna praca i jeden z podstawowych obowiązków, spoczywający na wszystkich dorosłych pracujących w szkole. Chodzi zarówno o zapewnienie dzieciom i młodym ludziom bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki i zabawy, jak i o kreowanie przyjaznego klimatu, przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy oraz promocję zdrowia fizycznego i psychicznego. Jak pokazują badania - bezpieczeństwa w szkole nie udaje się zapewnić przy pomocy restrykcyjnych ustaw, zamkniętych drzwi, kamer i negatywnych sankcji. Na straży bezpieczeństwa stoją bowiem nie tylko przepisy prawa i kary, ale przede wszystkim wartości i normy dotyczące relacji międzyludzkich, którymi kierują się dorośli i dzieci w szkole.

Skuteczne strategie na rzecz bezpieczeństwa w szkole

Dlatego podczas konferencji chcemy podkreślić fundamentalną rolę wiedzy i kompetencji wychowawczych kadry pedagogicznej i zarządzającej, uzgodnionych i przyjętych przez społeczność szkolną standardów i procedur bezpieczeństwa, życzliwych i pełnych szacunku relacji międzyludzkich oraz zasady współdziałania ze sobą całej kadry szkoły, uczniów/uczennic oraz rodziców. Chcemy także zwrócić uwagę na otoczenie szkoły: społeczność lokalną oraz wszystkie instytucje i organizacje pozarządowe, które mogą formalnie i nieformalnie wspierać szkołę w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. 

Ekspertki oraz organizacje, które przyjęły zaproszenie do udziału w konferencji na co dzień profesjonalnie współpracują ze szkołami. Podzielą się z Państwem swoim wieloletnim doświadczeniem oraz sprawdzonymi strategiami i programami z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki i interwencji dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

Zapraszamy do udziału i dyskusji.

 


Program Konferencji
 

 1. Powitanie
  dr Iwona Chmura-Rutkowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
  Ryszard Stefanowski – Prezes Zarządu Fundacji eSzkoła
   
 2. Wsparcie Kuratorium dla projektów na rzecz bezpieczeństwa w szkole
  Elżbieta Leszczyńska – Wielkopolski Kurator Oświaty
   
 3. Zasady i sposób działania szkolnego programu Chronimy dzieci
  Monika Sajkowska – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – 45 min
   
 4. Profilaktyka z zakresu bezpieczeństwa w sieci dla młodzieży szkolnej. Co działa, a co nie?
  Agata Kobylińska, Barbara Michalska –  EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań - 45 min
   
 5. Kodeks Równego Traktowania w szkole – korzyści dla szkoły jako instytucji i całej społeczności szkolnej
  Agnieszka Kozakoszczak – Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej – 45 min

 

Przerwa na kawę

 

 1. Aktualne zagrożenia dla dzieci i młodzieży ze strony destrukcyjnych grup. Metody profilaktyki i zasady skutecznego pomagania
  Joanna Kęcińska
  specjalistka w zakresie profilaktyki, terapeutka, superwizorka45 min
   
 2. Współpraca szkoły z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci – praktyka Fundacji Rozwoju Motylarnia
  Joanna Kowalska- Andrzejewska – Fundacja Rozwoju MOTYLARNIA – 45 min
   
 3. Co to znaczy: bezpieczna szkoła? Otwarta debata z udziałem zaproszonych ekspertek
  dr Iwona Chmura-Rutkowska – 45 minut
   
 4. Podsumowanie
  dr Iwona Chmura-Rutkowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  Ryszard Stefanowski – Prezes Zarządu Fundacji eSzkoła

 

Lunch

 


 

Na Konferencji wystąpią:

 

Skuteczne strategie na rzecz bezpieczeństwa w szkole    dr Iwona Chmura-Rutkowska

Doktor nauk humanistycznych, pedagożka, socjolożka. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo zajmuje się krytyczną analizą codzienności w instytucjach edukacyjnych, w jej jawnym i ukrytym aspekcie, a także społeczno-kulturowymi źródłami i mechanizmami wykluczenia i przemocy. Kierowniczka, badaczka i konsultantka projektów badawczych i społecznych dotyczących dyskryminacji i przemocy w kulturze popularnej, cyberprzestrzeni, programach szkolnych i codziennych relacjach w szkole. Współpracowniczka agend rządowych i organizacji pozarządowych działających na rzecz równego traktowania.

 

Skuteczne strategie na rzecz bezpieczeństwa w szkole    Joanna Kowalska-Andrzejewska

Psycholożka, terapeutka rodzinna, trenerka, prezeska Fundacji Rozwoju MOTYLARNIA, od 2006 roku kieruje świetlicą socjoterapeutyczną Motylarnia, skierowaną do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (rekrutowanych przy współpracy z MOPR i szkołami poznańskimi), zajmuje się wsparciem dzieci romskich z niepełnosprawnościami oraz diagnozą i terapią dzieci/młodzieży. Realizatorka warsztatów rozwojowych, antydyskryminacyjnych, treningów umiejętności psychospołecznych i edukacyjnych  skierowanych do dzieci, młodzieży, wychowawców/czyń i nauczycieli/lek oraz rodziców.

Fundacja Rozwoju Motylarnia

Organizacja pozarządowa, której działania są skierowane na rozwój dzieci, osób dorosłych oraz społeczności, w której żyjemy w oparciu o szacunek dla godności i potrzeb wszystkich.

Fundacja realizuje projekty skierowane do:

 • rodzin z trudnościamiMotylarnia rozwija skrzydła: grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla Rodziców, logopedię oraz terapię rodzinną,
 • Rodziców i Opiekunów dzieci i młodzieżyAkademia Rozwoju Rodziców i projekt: Wychowanie to wyzwanie,
 • działania na rzecz społeczności romskiej w Poznaniu ze środków Województwa Wielkopolskiego

oraz szkolenia dla placówek edukacyjnych (przedszkola i szkoły) w zakresie kompetencji wychowawczych oraz rozwiązywania trudności w grupach rówieśniczych.

Fundacja realizuje projekty wsparcia rodziców i ich dzieci prowadząc konsultacje, terapię indywidualna, grupową i rodzinną, warsztaty psychoedukacyjne oraz zajęcia dla studentów i studentek.

 

Skuteczne strategie na rzecz bezpieczeństwa w szkole    Agata Kobylińska

Pedagożka ze specjalnością: edukacja specjalna, współzałożycielka oraz edukatorka Fundacji EduKABE, nauczycielka stopnia mianowanego. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Absolwentka Gender Studies w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Edukatorka seksualna w Fundacji SPUNK.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Trenerka w zakresie „Bezpieczeństwo online dzieci i młodzieży z grupy ryzyka” w ramach projektu SocialWeb SocialWork, koordynowanego przez niemiecką fundację Digitale Chancen. Edukatorka w ramach projektu: Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Posiada certyfikat umożliwiający prowadzenie warsztatów i terapii metodą (NVR – opór bez przemocy). Przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO) ds. młodzieży przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań

Połączyło nas wspólne pragnienie dokonania zmiany otaczającej rzeczywistości, którą można wspaniale modyfikować poprzez inspirowanie żyjących w niej ludzi (dzieci, młodzież oraz dorosłych).

 • wspieranie działań minimalizujących zjawiska nacechowane brakiem tolerancji oraz szeroko rozumianej przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej i internetowej.
 • realizujemy je poprzez szereg różnych zajęć w formie szkoleń i warsztatów skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów.

Skuteczne strategie na rzecz bezpieczeństwa w szkole    Barbara Michalska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi: pedagożka, socjoterapeutka, terapeutka pedagogiczna, certyfikowana terapeutka ręki. W okresie od 2009 r. do 2015 – nauczycielka edukacji przedszkolnej. Od czerwca 2014 roku współzałożycielka i trenerka fundacji EduKABE. Trenerka w zakresie „Bezpieczeństwo online dzieci i młodzieży z grup ryzyka”, w ramach projektu SocialWeb SocialWork koordynowanego przez niemiecką fundację Digitale Chancen. Edukatorka w ramach projektu: Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Trenerka Edukacji seksualnej w Fundacji SPUNK. Współtwórczyni „Karty do diagnozowania gotowości szkolnej” i przewodnika dla nauczycieli „Wychowanie do życia w cyfrowym świecie”.

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań

Połączyło nas wspólne pragnienie dokonania zmiany otaczającej rzeczywistości, którą można wspaniale modyfikować poprzez inspirowanie żyjących w niej ludzi (dzieci, młodzież oraz dorosłych).

 • wspieranie działań minimalizujących zjawiska nacechowane brakiem tolerancji oraz szeroko rozumianej przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej i internetowej.
 • realizujemy je poprzez szereg różnych zajęć w formie szkoleń i warsztatów skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów.

Skuteczne strategie na rzecz bezpieczeństwa w szkole    Monika Sajkowska

Doktor socjologii, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W latach 1991-2008 była adiunktem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka i współautorka badań i publikacji na temat problemu krzywdzenia dzieci. Autorka publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących problemu krzywdzenia dzieci. Redaktorka naczelna kwartalnika „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, wydawanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Członkini rad społecznych Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 

(dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) działa od 1991 roku. Misją fundacji jest dążenie do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Fundacja działa na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się  życiem. Realizując tę misję Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę:

Oferuje krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną.

Uczy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania.
Uczy dorosłych, jak traktować dzieci/co mogą zrobić, żeby nie były krzywdzone.
Informuje dorosłych, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda.
Wpływa na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka.

 

Skuteczne strategie na rzecz bezpieczeństwa w szkole    Joanna Kęcińska

Mgr resocjalizacji, profilaktyk, wykładowca, terapeuta, superwizor.

Absolwentka Wydziału Nauk Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie; Certyfikowany specjalista ds. przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Studium dla terapeutów uzależnień w Instytucie Terapii i Edukacji w Poznaniu, a także  szkolenie w Instytucie Psychologii Zdrowia dla superwizorów, gdzie uzyskała tytuł  superwizora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Od 1995 r. specjalizuje się także w obszarze pomocy osobom pokrzywdzonym przez grupy psychomanipulacyjne. Pracowała także w poradni rodzinnej, prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży. Wykładowca Krajowej Szkoły Prokuratury i Sądownictwa. Do 2015 r. pracowała jako specjalista Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, była  liderem Zespołu Profilaktyki Społecznej.  Od 2000 r. koordynowała i realizowała różnorodne zadania związane z tematyką przemocy w rodzinie  oraz problematyką dziecka krzywdzonego, uzależnień, cybreprzemocy i programów profilaktycznych. 

Autorka i współautorka programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych „Dziecko pod Parasolem Prawa”, „Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy”, „Powrót z Ulicy”, „Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki”, „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka”, „Akademia Bezpiecznej Kobiety”, „Kobiety Świadome Zagrożeń”, „Bezpieczna na randce i nie tylko”, „Młodzieżowe Dylematy Internetowe” oraz projektu Klasy Innowatorów Społecznych w Gimnazjum nr 63 w Poznaniu.

Autorka publikacji „Vademecum Dziecko w świecie zagrożeń” „ABC Bezpiecznej Kobiety”, Poradnik dla dziewcząt „Bezpieczna na randce. I nie tylko” „Bezpieczne dziecko” - poradnik dla rodziców i książeczka dla przedszkolaków.

Prywatnie pasjonatka fotografii, podróży, egzotycznych smaków i klimatów Gruzji, Maroka i krajów Azji Wschodniej. „Uzależniona” od jazdy na rowerze i wypraw górskich. 

 

Skuteczne strategie na rzecz bezpieczeństwa w szkole    Agnieszka Kozakoszczak

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zarządu i koordynatorka programu edukacyjnego w Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), trenerka antydyskryminacyjna, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Współautorka i realizatorka projektów i programów edukacyjnych, dotyczących równego traktowania, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji oraz zwiększania kompetencji międzykulturowych dla szkół, instytucji publicznych (m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli) oraz organizacji pozarządowych.

W ramach programu edukacyjnego Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej współpracuje ze szkołami przyjmującymi dzieci z doświadczeniem migracji w całej Polsce, prowadzi warsztaty dla dyrekcji i kadry szkół dot. kompetencji międzykulturowych, koordynuje program szkolnych Kodeksów Równego Traktowania oraz współpracuje  z asystentami i asystentkami międzykulturowymi.

Wybrane publikacje:

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) jest niezależną organizacją pozarządową, której misją jest kształtowanie otwartego społeczeństwa różnorodnego poprzez wspieranie dialogu międzykulturowego i integracji społecznej, przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwijanie wiedzy
i narzędzi w zakresie integracji społecznej i równego traktowania, oraz wzmacnianie pozycji migrantów, migrantek i społeczności migranckich (empowerment).

FRS angażuje się także w krytyczną analizę historii społeczeństwa różnorodnego w Polsce, by wnioski i refleksje dotyczące przeszłych doświadczeń miały konstruktywny wkład w debatę o współczesnych dylematach na temat migracji, równego traktowania i integracji.

Wizją FRS jest społeczeństwo, w którym:

 • każda osoba czuje się wolna i bezpieczna, może rozwijać się i uczestniczyć w życiu społecznym zgodnie ze swoimi potrzebami i dążeniami, niezależnie od tego kim jest i skąd pochodzi;
 • różnorodność społeczna jest szanowana, ceniona i pielęgnowana.

FRS realizuje swoją misję poprzez działania edukacyjne, wydawnicze, badawcze, rzecznicze, a także poprzez udzielanie bezpośredniego wsparcia migrantom i migrantkom w Polsce oraz wspieranie dialogu społecznego.

 

Program konferencji

Rejestracja na konferencję

 

Skuteczne strategie na rzecz bezpieczeństwa w szkole