Akademia Nowoczesnego Dyrektora Szkoły

 

W trakcie cyklu proponowanych kursów przedstawimy Państwu wizję takiej szkoły, która nie­zależnie od pojawiających się mód, będzie miała szansę na bycie nowoczesną. Szkołą, która potrafi zainteresować uczniów nauką, gdzie narzędzia TIK nie pełnią roli gadżetów, a są niezbędne w pro­cesie nauczania/uczenia się.

Chcemy sprawić, by Dyrektor szkoły, organizując sobie czas, sprawnie posługiwał się komputerem, smartfonem, tabletem i odpowiednim oprogramowaniem, aby udoskonalił swoje umiejętności prezentacyjne, skutecznie komunikował się z zespołem nauczycielskim, wreszcie by budował elastyczne programy rozwoju szkoły, wykorzystując szanse rozwoju i unikając zagrożeń.

Nieodłączną cechą Akademii będą towarzyszące warsztatom spotkania z ludźmi, mającymi wiele do powiedzenia o aktualnych problemach oświaty. Sądzimy, że udzielą oni odpowiedzi na ważne dla Państwa pytania i pozwolą na bardziej skuteczne kierowanie rozwojem Waszej placówki.
 

Zapraszamy na pierwsze spotkanie

Dyrektorów szkół zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu Akademii już w dniach 9-10 listopada 2016. W programie przewidujemy ciekawe wykłady i debatę o Internecie jako zjawisku. Ponadto przedstawimy Państwu program kolejnych spotkań i wysłuchamy Państwa opinii.

Na pierwszym spotkaniu będziemy mówili o zagrożeniach, jakie niesie Internet, oraz metodach zapobiegania im. Przewidujemy udział dr Iwony Chmury-Rutkowskiej z Zakładu Socjologii Edukacji UAM. Wprowadzeniem do debaty będzie film dokumentalny wybitnego niemieckiego reżysera Wernera Herzoga na temat zmiany naszego życia na skutek upowszechnienia się Internetu i ko­munikacji cyfrowej.

W drugim dniu spotkania prof. Maciej M. Sysło przybliży Państwu kwestie nauki programowania w szkole. Dyrektor Leszek Bernaczyk z XIV LO w Poznaniu poprowadzi dyskusję o narzędziach, jakie dostarczają giganci IT Microsoft i Google. W dyskusji wezmą udział inżynierowie: Robert Posiadała i Andrzej Musisz. Zaprosimy też Państwa do samodzielnej pracy nad strategią rozwoju pod kierownictwem mgr inż. Leszka Dudy.

 

Program spotkania

„Internet a Szkoła”

 

9-10 listopada 2016 roku

 

Leśny Ośrodek Szkoleniowy

Puszczykowo, ul. Adama Wodziczki 2. 

 

 
  Czas Czas Temat Prowadzący
9 listopada 14:45 15:00 0:15  Rejestracja uczestników  
15:00 15:30

0:30

 Inauguracja Akademii Nowoczesnego Dyrektora Szkoły
 Prezentacja programu i tematów modułów
Ryszard Stefanowski
15:30 16:50 1:20  „Szara strefa” codzienności szkolnej.
 Internet a rówieśnicza przemoc ze względu na płeć i napastowanie seksualne
dr Iwona Chmura-Rutkowska
16:50 17:05 0:15  Przerwa na kawę  
17:05 17:20 0:15  Wprowadzenie do filmu dokumentalnego  
17:20 19:00 1:40  "Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci." -
seans filmu dokumentalnego Wernera Herzoga. Premiera 3 września 2016
 
19:00 19:30 0:30  Dyskusja po filmie  
20:00 22:00 2:00  Kolacja  
         
10 listopada 8:00 9:00 1:00  Śniadanie  
9:00 10:30 1:30  Programowanie w szkole.
 Nowa podstawa programowa Informatyki i technologii informacyjnej
prof. Maciej Sysło
10:30 12:30 2:00  Przyszłość TIK w mojej szkole - warsztaty Leszek Duda
Ryszard Stefanowski
12:30 12:45 0:15  Przerwa na kawę  
12:45 14:15 1:30  Wojna postu z karnawałem czyli Microsoft versus Google

Leszek Bernaczyk
Andrzej Musisz
Robert Posiadała

14:15 14:20 0:05  Zakończenie  
14:20 15:05 0:45  Obiad i wyjazd  

 

Rejestracja

Dyrektorów zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do rejestracji i wypełnienia krótkiego formularza zgłoszeniowego na stronie
 

REJESTRACJA

 

Płatności

Koszt udziału w pierwszym spotkaniu obejmujący: udział w zajęciach, zakwaterowanie i wy­ży­wienie wynosi

495 zł

Każdy uczestnik po dokonaniu rejestracji otrzymuje mailem jej pot­wier­dzenie i fakturę proforma, która jest podstawą do dokonania przelewu. Po otrzymaniu płatności wysyłamy fakturę drogą elektroniczną. 

 

Zaświadczenia i dyplomy

 • Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez Centrum Edukacji eSzkoła – Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli, wpisaną do ewidencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem: DE-III-6.5471.6.2014
 • Uczestnicy, którzy ukończą wszystkie moduły szkoleniowe otrzymują dodatkowo dyplom „Nowoczesnego Dyrektora Szkoły”
 

Moduły szkoleniowe

W ramach Akademii przewidujemy następujące moduły szkoleniowe.

 

Akademia Nowoczesnego Dyrektora Szkoły

 

Zarys tematyki pozostałych modułów

 

Akademia Nowoczesnego Dyrektora Szkoły

 • Co jest początkiem szkolnej infrastruktury IT, czyli po co nam projekt techniczny?
 • Matryca usług podstawą myślenia o infrastrukturze szkolnej.
 • 10 najgorszych decyzji dyrektora szkoły w sprawie infrastruktury IT.
 • Jak skutecznie realizować inwestycje IT w szkole i być przygotowanym na nagły przypływ gotówki?
 • Planowanie inwestycji i kosztorysowanie wydatków

 

Akademia Nowoczesnego Dyrektora Szkoły

 • Czy warto mieć plan działania nie mając pieniędzy, czyli po co nam plan rozwoju?
 • Od czego zacząć? Czyli tworzenie Dokumentu Inicjacji Projektu (DIP).
 • Obszary i etapy zarządzania, czyli projekt krok po kroku.
 • Jak zbudować zespół i skutecznie poprowadzić go do sukcesu?
 • Harmonogram projektu, czyli jak nie zmarnować najcenniejszego zasobu, jakim jest czas.
 • Od kultury papieru do kultury Internetu – zarządzanie w chmurze projektu.

 

Akademia Nowoczesnego Dyrektora Szkoły

 • Jak mniej pracować i mieć więcej wolnego czasu? Czyli po co dyrektorowi Mobilne Biuro?
 • Nie ważne co masz: telefon, tablet czy komputer, ważne że będziesz on line!
 • Nadzór pedagogiczny w chmurze? Czyli jak zarządzać szkołą z drugiej półkuli?
 • 20 sposobów w Wordzie i Excelu czyli szybkie raporty.
 • Plan lekcji, plany pracy, spotkania i uroczystości czyli wszyscy jesteśmy w jednym kalendarzu pod wodzą dyrektora szkoły.
 • Jak o nic nikogo nie pytać i wszystko wiedzieć czyli szkolna chmura danych.

 

Akademia Nowoczesnego Dyrektora Szkoły

 • Jak sprawnie zarządzać zespołem?
 • Komunikacja wewnętrza i zewnętrzna w zespole projektowym.
 • Mam zawsze dostęp do dokumentów projektu, czyli projektowa chmura dokumentów.
 • Dynamika pracy grupowej.
 • Świadome zarządzanie konfliktem w zespole.
   

Akademia Nowoczesnego Dyrektora Szkoły

 • Sztuka prezentacji czyli jak skutecznie docierać do innych z nowatorskimi ideami?
 • Wystąpiena publiczne, czyli w jaki sposób zainteresować innych tym, co mamy do powiedzenia.
 • Dlaczego złe slajdy w prezentacji mogą pogrzebać sukces wystąpiena, czyli 10 zasad dobrej prezentacji w Power-Point.
 • Plan wystąpienia, czyli jak mówić o rzeczach ważnych, a milczeć o nieważnych.

 

Nasi wykładowcy

 

Akademia Nowoczesnego Dyrektora Szkoły   dr Iwona Chmura-Rutkowska

Doktor nauk humanistycznych, pedagożka, socjolożka. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo zajmuje się krytyczną analizą codzienności w instytucjach edukacyjnych, w jej jawnym i ukrytym aspekcie, a także społeczno-kulturowymi źródłami i mechanizmami wykluczenia i przemocy. Kierowniczka, badaczka i konsultantka projektów badawczych i społecznych dotyczących dyskryminacji i przemocy w kulturze popularnej, cyberprzestrzeni, programach szkolnych i codziennych relacjach w szkole. Współpracowniczka agend rządowych i organizacji pozarządowych działających na rzecz równego traktowania.

 

Akademia Nowoczesnego Dyrektora Szkoły   prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Profesor, matematyk, informatyk - w połowie lat 60. XX wieku przyglądał się, jak uczniowie z I LO i III LO we Wrocławiu uruchamiali swoje programy komputerowe na komputerze Elliott 803 w ramach pierwszych w kraju zajęć z informatyki w szkole. W tym samym niemal czasie i później „przechodził Odrę”, pracując na kolejnych modelach 1003, 1024, 1304, 1325 tej maszyny, produkowanej nad Odrą we Wrocławiu.
Od połowy lat 80. sprowadzał do Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, którym kierował, kolejne modele maszyn 8-bitowych m.in. ZX Spectrum, Schneider i wreszcie dziecko spoza małżeńskiego łoża rodziny Odra – Elwro 800 Junior i przygotowywał rzesze nauczycieli do ekspansji komputerów w edukacji. W tym czasie zaczął poważnie zajmować się edukacją informatyczną, dla której przez 20 lat prowadził forum spotkań i dyskusji – konferencje „Informatyka w Szkole”. Za swój największy sukces uznaje utrzymanie, wbrew powszechnym tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Teraz marzy, by uczniowie, z technologią w rękach, cały czas „połączeni” i z dostępem do kopalni wszystkiego (Internetu), przekonali się (za Markiem Twainem), że „chodzenie do szkoły, a ogólnie – edukacja – nie szkodzi ich kształceniu”. Prowadzi więc zajęcia z uczniami i nauczycielami w wielu projektach w całym kraju, wykłada na konferencjach i spotkaniach z nauczycielami, sporządza dokumenty i ekspertyzy dla instytucji rządowych i samorządowych. Pełni wiele funkcji w instytucjach i organizacjach krajowych i zagranicznych, m.in. jest przedstawicielem Polski w Technical Committee on Education (TC 3) w Federacji IFIP.
W uznaniu dotychczasowych działań związanych z wdrażaniem komputerów i technologii do edukacji w naszym kraju, Federacja IFIP przyznała Polsce organizację Jubileuszowej X Światowej Konferencji na temat Komputerów w Edukacji (WCCE, Toruń 2013).
Współprzewodniczył Międzynarodowemu Komitetowi Programowemu i kierował Komitetem Organizacyjnym tej konferencji. Wyróżniony ostatnio nagrodami: Best Practices in Education Award (Informatics Europe, 2013) i Outstanding Service Award (IFIP, 2014).

 

Akademia Nowoczesnego Dyrektora Szkoły   Leszek Duda

Leszek Duda blisko 30 lat zajmuje się doskonaleniem nauczycieli. Współpracował z największymi firmami szkoleniowymi w branży informatycznej w Polsce. Jest autorem wielu materiałów edukacyjnych w obszarze zarządzania projektami, wykorzystywania MS Office w nauczaniu oraz zarządzania zespołami.
Uczestniczył w przygotowaniu i realizacji wielu, w tym największych w Polsce, projektów edukacyjnych, m.in. „Internet w każdej gminie”, „Intel - nauczanie ku Przyszłości”, PAOW B2, „eSzkoła – Moja Wielkopolska”. Kierował projektem „Kolegium Śniadeckich – innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych”.
Współtworzył koncepcję portalu Scholaris, jest współautorem poradnika „Strategia kształcenia wyprzedzającego”.

 

Akademia Nowoczesnego Dyrektora Szkoły   Ryszard Stefanowski

Prezes Fundacji eSzkoła. Zajmuje się budową i wdrażaniem dużych projektów edukacyjnych dla dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku oświatowego i tematyki związanej z technologią informacyjną. Był współautorem strategii E-Wielkopolska opracowanej przez zespół pod kierunkiem prof. Wojciecha Cellarego i zatwierdzonej jako oficjalny dokument regionalny przez Sejmik Wielkopolski.
Jest inicjatorem programu e-szkoła Wielkopolska - programu, który wprowadził wiele zmian w wielkopolskiej oświacie. W latach 2009-2010 doprowadził do współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i kierował pierwszą edycją tego projektu, którego celem było wdrożenie technologii informatycznych w szkołach.
Między innymi z jego inicjatywy Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji projektu systemowego na lata 2011-2014 pod nazwą „e-Szkoła Wielkopolska – Moja Wielkopolska”.

 

Akademia Nowoczesnego Dyrektora Szkoły   Andrzej Musisz

Założyciel firmy ADVISOR działającej na rynku IT od 1994 roku. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w projektowaniu infrastruktury IT dedykowanej edukacji. Brał udział jako kierownik projektu, projektant czy wykonawca w największych projektach realizowanych w ostatnich latach w edukacji w Polsce, takich jak: „eSzkoła Wielkopolska”, „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, „eSzkoła - Moja Wielkopolska” czy „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”.

W przeszłości wykładowca akademicki oraz trener Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. Pełnił funkcję administratora sieci na Wydziale Fizyki UAM. Projektował, wdrażał i administrował wieloserwerowymi środowiskami sieciowymi zarówno na rynku komercyjnym, jak również w jednostkach samorządowych i edukacji.

 

Akademia Nowoczesnego Dyrektora Szkoły   Robert Posiadała

Prezes Gammanet, firmy działającej w branży internetowej. Zaangażowany w szerzenie wiedzy z zakresu nowych technologii w edukacji. Pomysłodawca i współtwórca rozwiązań technologicznych i platform: e-Szkoła Moja Wielkopolska, Jestem Przedsiębiorczy, Kompetencje na Życie, Kolegium Śniadeckich oraz innych.
Trener Google Apps for Education, Google Apps for Work, przeszkolił osobiście 1050 nauczycieli z zakresu TIK. Pełni rolę inżyniera sprzedawcy rozwiązań Google for Work oraz Google Apps for Education.
Twórca i współtwórca wielu aplikacji webowych, między innymi: Webkameleon, Yala, ISOS, Competency czy Easy Esays. Jego doświadczenie, oraz wizjonerskie podejście do funkcjonalności oraz interfejsu użytkownika (UI) sprawiają, że tworzy i kreuje rozwiązania w oparciu o najnowsze technologie.
Propagator Idei Otwartej Technologii, od początku kariery informatycznej popiera rozwiązania Open Source, zna bardzo dobrze systemy operacyne FreeBSD, Linux/Unix, bazy danych PostgreSQL, Mysql, technologie komunikacyjne wykorzystywane w Internecie, administruje systemami i usługami www.
Z zamiłowania do javascript oraz interfejsu użytkownika jest Frontend Developerem (amatorem), nie są mu obce Bootstrap 3.x, JQuery, Google Fonts, HTML5, CSS3, CKEditor, elFinder, Google Apps, Google CSE, Google Drive, Google API. Ostatnio zafascynowany nowym frameworkiem Angular.
Jego bardzo dobra znajomość technologii Internetowych jest nieocenioną kopalnią wiedzy dla każdego uczestnika konferencji.

 

Akademia Nowoczesnego Dyrektora Szkoły   Leszek Bernaczyk

Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu, nauczyciel informatyki. Jako jeden z pierwszych wprowadził w Wielkopolsce nauczanie informatyki w szkole podstawowej (1991/92) opartej na technologii Apple. Jako dyrektor szkoły podstawowej wdrażał technologie informacyjne do kierowania i zarządzania szkołą. W klasach nauczania początkowego wprowadził mobilną pracownię komputerową, która przemieszczała się do kolejnych sal najmłodszych uczniów.
Po ukończeniu studiów podyplomowych z informatyki uzyskał kolejno certyfikaty „Trenera programu: Intel – Nauczanie ku przyszłości” (2001) oraz „Wzorcowego Edukatora Apple” (2002).
Przeszkolił setki nauczycieli na różnych szkoleniach wykorzystywania TI w pracy nauczyciela. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny zastosowania technologii informacyjnych w kierowaniu i zarządzaniu szkołą oraz autorem dwóch programów nauczania informatyki dopuszczonych przez MEN: w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Wystąpił z prelekcjami na kilku ogólnopolskich konferencjach „Informatyka w szkole”. Jest współautorem poradnika dla nauczycieli „iMac i PC w gimnazjum”.
Od trzech lat w ramach innowacji pedagogicznej wdraża w XIV LO w Poznaniu technologie mobilne. W każdym poziomie klas funkcjonuje klasa z iPadami. W swojej szkole szeroko wykorzystuje technologie informacyjne - w tym mobilne - w procesie nauczania, jak również w kierowaniu i zarządzaniu szkołą.

 

Program spotkania inauguracyjnego